Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Jongelieden.nl , onderdeel van HAASS Group BV, exploiteert een carrièreplatform ten behoeve van loopbaan- en recruitmentdiensten (te samen “Service”)  via https://www.jongelieden.nl/ , subdomeinen hierbinnen en andere eigen beheerde kanalen (hierna "Jongelieden" genoemd).

De Service:

Verbindt bedrijven (" Bedrijf " of " Bedrijven ") en kandidaten (" Talent " of " Talenten ") met elkaar om de juiste persoon met de juiste baan te matchen;

Biedt kandidaten (" Talent " of " Talenten ") diensten op het gebied van talent-  en loopbaanontwikkeling;

Talenten zijn natuurlijke personen die op zoek zijn naar nieuwe banen of freelance contracten via de Service;

Bedrijven zijn natuurlijke personen of bedrijfsentiteiten die via de Service zoeken naar nieuwe werknemers of aannemers.

 

De voorwaarden voor Talenten vindt u hier
De voorwaarden voor Bedrijven vindt u hier